فیلتر هود بس


فیلتر هود یکی از اجزای بسیار مهم به حساب می آید که بایستی هر فصل این فیلتر تعویض گردد چون تعویض به موقع آن موجب افزایش عمر هود و هم چنین کاهش میزان فشار وارده به هود آشپزخانه می شود؛ فرایندی که بسیاری از خریداران هود آن را نمی‌دانند یا به آن بی‌توجه هستند و به سادگی آن را پشت گوش می‌اندازند


کد محصول : 79749
تأمین کننده:
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :