الکترود میکا


الکترود ماده ای رسانا اند که از یک طرف به یک بخش فلزی و از طرف دیگر می تواند به یک بخش غیر فلزی یا نیمه رسانا یا الکترولیت و یا خلا به یک مدار الکتریکی متصل میشوند و بین آنها ارتباط ایجاد می کند الکترود ها یکی از روش های مرسوم برای جوشکاری هستند که از دو بخش فلز جوشکاری و پوشش روی فلز تشکیل شده است


کد محصول : 79755
تأمین کننده:
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :