لوتوسیل ولیوکم غفاری (آب گریز سطوح)


آب گریز سطوح محصولی است بی رنگ و مایع که بر پایه ترکیبات سیلیکونی تهیه و تولید گردیده است.


کد محصول : 80085
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

لوتوسیل ولیوکم یک لیتری غفاری (آب گریز سطوح)
لوتوسیل ولیوکم یک لیتری غفاری (آب گریز سطوح)
ریال 763,000 ریال
لوتوسیل ولیوکم گالن غفاری (آب گریز سطوح)
لوتوسیل ولیوکم گالن غفاری (آب گریز سطوح)
ریال صفر ریال ریال