آستر روغنی طوسی آرکو


این محصول بر پایه رزین آلکیدی تهیه شده است و فرمولاسیون ویژه آن سبب شده تا دامنه کاربرد وسیعی را شامل شود


کد محصول : 80329
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آستر روغنی طوسی نیمی آرکو
آستر روغنی طوسی نیمی آرکو
ریال صفر ریال ریال
آستر روغنی طوسی کیلو آرکو
آستر روغنی طوسی کیلو آرکو
ریال 903,000 ریال