تینر فوری 10000 حدید


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد


کد محصول : 84757
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر فوری 10000 لیتر حدید
تینر فوری 10000 لیتر حدید
ریال 192,000 ریال
تینر فوری 10000 گالن 3لیتری حدید
تینر فوری 10000 گالن 3لیتری حدید
ریال 623,000 ریال
تینر فوری 10000 حلب حدید
تینر فوری 10000 حلب حدید
ریال 2,730,000 ریال