تینر فوری 20000 حدید


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود


کد محصول : 84758
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر فوری 20000 لیتر حدید
تینر فوری 20000 لیتر حدید
ریال 255,000 ریال
تینر فوری 20000 گالن حدید
تینر فوری 20000 گالن حدید
ریال 991,000 ریال