تینر فوری 20000 بارش


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد


کد محصول : 84760
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر فوری 20000 لیتر بارش
تینر فوری 20000 لیتر بارش
ریال 224,000 ریال
تینر فوری 20000 گالن بارش
تینر فوری 20000 گالن بارش
ریال صفر ریال ریال