تینر فوری 10000 بارش


تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده می شود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده کرد تا چسبندگی رنگ بر روی سطح کار بیشتر باشد.انتخاب تینر بر روی عملکرد رنگ نقش بسزائی دارد


کد محصول : 84761
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

تینر فوری 10000 لیتر بارش
تینر فوری 10000 لیتر بارش
ریال 168,000 ریال
تینر فوری 10000 گالن بارش
تینر فوری 10000 گالن بارش
ریال صفر ریال ریال