بتونه سنگی اپکس آرکو


این محصول بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع و مناسب برای هر نوع سلیقه فرموله شده است.


کد محصول : 86710
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

بتونه سنگی اپکس نیمی آرکو
بتونه سنگی اپکس نیمی آرکو
ریال 400,000 ریال
بتونه سنگی اپکس کیلو آرکو
بتونه سنگی اپکس کیلو آرکو
ریال 678,000 ریال
بتونه سنگی اپکس 2کیلو آرکو
بتونه سنگی اپکس 2کیلو آرکو
ریال 1,093,000 ریال