0%

قیچی

قیچی باغبانی ابزار پر کاربرد برای کسانی است که با گل و گیاه در ارتباط هستن