0%

سنباده گیر

ابزاری است برای سهولت کار سنباده کاری بر روی انواع سطوح فلزی، گچی، سیمانی و غیره