0%

لوله هود پارس

لوله هود هوای مکیده شده هود را به فضای خارج از خانه منتقل می نماید. این لوله به نام های دیگری مثل لوله هود آشپزخانه، لوله فلکسی هود خرطومی هود لوله انتقال...