0%

تینر مخصوص رنگ های دوجزئی کحالی

تینر مخصوص رنگ های پلی اورتان یک جزئی و دوجزئی به شماره 21 شرکت رنگ سازی خوش برای رقیق کردن کلیه محصولاتی که بر پایه رزین پلی اورتان شامل بیس کوت، تاپ...