0%

زنجیر پشت درب آپارتمانی

قفل‌های زنجیری آن‌هایی هستند که یک گیره روی چارچوب درب دارند در این قفل به جای یک قطعه استوانه‌ای از یک زنجیر برای قفل کردن استفاده می‌شود. قفل زنجیری...