0%

رنگ استخری ساندورا

رنگ استخري پوشش و عایقی است بر پایه رزين اكريليك استایرن و اکریلات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده