0%

اسپری ضدزنگ گل پخش

این اسپرى براى اولین بار در ایران توسط این شرکت در دو شید اخرائى و طوسی روشن طراحى و تولید گردیده است و با داشتن کیفیت بسیار بالا از زنگ زدگى و خوردگى...