0%

رنگ سری 69 کحالی

مادر رنگ 69 یا سری بیسکوت صدفی برای انواع اتومبیل هایی که رنگدانه ی اکلیل در آنها موجود است بکار می رود و پس از پوشاندن سطح مورد نظر بدلیل استقامت پایین...