0%

مادر رنگ پلاستیک بارک

رنگ نیم لیوان بارک را به مقدار مناسب با آب رقیق نموده و برای رنگ آمیزی سطوح مختلف گچی، سیمانی، آجری با فرچه، غلطک، پیستوله و دیگر وسایل رنگ آمیزی جهت داخل...