0%

دستگیره حیاطی تک پیچ

این دستگیره قابلیت نصب در زوایای مختلف را دارد که باعث افزایش استحکام دستگیره در برابر فشار و ضربه می‌شود