0%

پودر درزگیر کناف کاری آرکا

به صورت معمول بتونه کاری شامل دو گام اساسی است گام اول استفاده از بتونه درزگیری و سنباده کاری و برای حصول نتیجه بهتر در اجرای رنگ کاری گام دوم استفاده...