0%

سنباده پشت کرکی

یکی از رایج ترین نوع سنباده های مصرفی سنباده دیسکی پشت کرکی می باشد. این سنباده دارای پارچه ای نازک که از جنس کرک دار می باشد و بر روی پدهای مخصوص به خود...