0%

همزن رنگ کارا

همزن رنگ ابزاری است شبیه به کاردک که از دو قسمت تیغه و دسته تشکیل شده است