0%

تینر فوری ممتاز 20000 بیات

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده میشود. هم چنین از تینر می‌توان برای پاک کردن سطح کار استفاده...