0%

قفل کتابی

قفل کتابی یا همان قفل مغازه ای و کرکره ای از جمله ایمن ترین قفل های حال حاضر موجود می باشد که می توان از آن برای تامین امنیت هر دَرب استفاده کرد