0%

تینر فوری 88 اتومبیل کحالی

تینر اصلی ترین ماده در صنعت رنگ می باشد برای رقیق کردن و رسیدن به غلظت مناسب از تینر استفاده میشود.تینرهای موجود در بازار دارای انواع مختلفی برای کاربرد...