0%

چسب واشرساز سنزور غفاری

این محصول واشرساز و درزگیری جدید می باشد که در صنایع مختلف به ویژه صنایع خودرویی ، ماشین های مدل بالا و ماشین های سنگین استفاده میشود.