0%

چسب موش پمادی غفاری

چسب موش محصولی مایع، تک جزئی و بر پایه رابر، دارای خاصیت منحصر بفرد می باشد زیرا جدا از اینکه مدت ها خاصیت چسبندگی خود را حفظ میکند، هیچگاه خشک نشده و...
0%

چسب موش کتابی

چسب تله موش یکی ازموثرترین روش ها برای به دام انداختن موش های بزرگ است. خطوط روی چسب این امکان را ایجاد می کند تا مصرف کننده بتواند آن را به سهولت به اشکال...