0%

سرامیک بر

دستگاه سرامیک بر ابزاری برای برش مواد مانند کاشی و سرامیک و همچنین انواع سنگ ها استفاده می شود