0%

اکریلیک پرایمر ساندورا

اکریلیک پرایمر ساندورا یک پرایمر شفاف بر پایه رزين اكريليك جهت افزايش چسبندگي سطح زير كار به لايه اصلي رنگ در سطوح داخلی و خارجی می باشد
0%

یونی پرایمر ساندورا

نوع آستری بر اساس رزين اکریلیک استايرن پايه آب می باشد که با قابلیت عایق بندی در کلیه نماهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.