0%

موم پاششی آرکو

از نوع پایه آب می باشد که دارای خاصیت انعطاف پذیری است. این محصول پوششی است که در واقع نقش عایق را در مقابل عوامل مخرب از قبیل رطوبت، سایش، ضربه و سایر...