موم پاششی پلی یورتان مینوکو


جهت درزگیری و آب بندی و همچنین به جهت صداگیری و عایق کاری در اتومبیل و موارد صنعتی استفاده می گردد


کد محصول : 110227
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

موم پاششی سفید کیلو پلی یورتان مینوکو
موم پاششی سفید کیلو پلی یورتان مینوکو
ریال صفر ریال ریال
موم پاششی طوسی کیلو پلی یورتان مینوکو
موم پاششی طوسی کیلو پلی یورتان مینوکو
ریال صفر ریال ریال