0%

اسپری مگافوم غفاری

محصولی تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه پلی یورتان که بصورت اسپری عرض می شود. این محصول پس از اعمال، در مجاورت رطوبت هوا به یک پرکننده و درزگیر حجیم و مستحکم...
0%

خمیر درزگیر آرکو

خمیری است آماده مصرف بر پایه رزین های اکریلیک پایه آب که در صنایع اتومبیلی، صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.