خمیر درزگیر لوله ای as مینوکو


جهت درزگیری، آب بندی، صداگیری، عایق کاری در اتومبیل و سایر موارد صنعتی


کد محصول : 105182
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
ریال 188,000 ریال
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
ریال صفر ریال ریال