خمیر درزگیر لوله ای as مینوکو


جهت درزگیری، آب بندی، صداگیری، عایق کاری در اتومبیل و سایر موارد صنعتی


کد محصول : 105182
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
ریال صفر ریال ریال
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
ریال صفر ریال ریال