خمیر درزگیر لوله ای as مینوکو


جهت درزگیری، آب بندی، صداگیری، عایق کاری در اتومبیل و سایر موارد صنعتی


کد محصول : 105182
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر سفید لوله ای as مینوکو
ریال 0 ریال
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
خمیر درزگیر طوسی لوله ای as مینوکو
ریال 0 ریال