0%

جعبه ابزار

جعبه ای است که برای نگهداری مجموعه ای از ابزار آلات به منظور حمل راحت تر، مرتب بودن و محافظت از آن ها بکار می رود
0%

کیف ابزار

کیف یا جعبه ای است که برای نگهداری مجموعه ای از ابزار آلات به منظور حمل راحت تر، مرتب بودن و محافظت از آن ها بکار می رود
0%

بست زیپی

بست کمربندی معمولاً از نوع پلاستیکی ساخته می شوند و برای مهار و بسته بندی وسایل، معمولاً سیم ها و کابل ها مورد استفاده قرار می‌گیرند
0%

بادپاش

از بادپاش برای انتقال باد از کمپرسور و برای بادگیری قطعات استفاده می شود