تلمبه و شلنگ تلمبه


وسیله ای است که غالباً برای باد کردن لاستیک تایر دوچرخه ها استفاده می شود


کد محصول : 105702
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

شلنگ تلمبه ریز
شلنگ تلمبه ریز
ریال صفر ریال ریال
تلمبه باد دستی کوچک ایرانی
تلمبه باد دستی کوچک ایرانی
ریال صفر ریال ریال
تلمبه باد دستی بزرگ ایرانی
تلمبه باد دستی بزرگ ایرانی
ریال صفر ریال ریال