همزن رنگ کارا


همزن رنگ ابزاری است شبیه به کاردک که از دو قسمت تیغه و دسته تشکیل شده است


کد محصول : 87049
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

همزن فنری کوچک کارا
همزن فنری کوچک کارا
ریال صفر ریال ریال
همزن فنری بزرگ کارا
همزن فنری بزرگ کارا
ریال صفر ریال ریال