صفحه سرامیک بر


این صفحه قابلیت نصب روی انواع فرز و دستگاه‌های برش را دارد و از سرعت برش زیادی برخوردار است


کد محصول : 105240
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

صفحه سرامیک بر تکا mini
صفحه سرامیک بر تکا mini
ریال 980,000 ریال
صفحه سرامیک بر ردوایل mini
صفحه سرامیک بر ردوایل mini
ریال 914,000 ریال
صفحه سرامیک بر ردوایل بزرگ
صفحه سرامیک بر ردوایل بزرگ
ریال 2,216,000 ریال
صفحه سرامیک بر اکو بزرگ
صفحه سرامیک بر اکو بزرگ
ریال 2,347,000 ریال
صفحه سرامیک بر کاتبر بزرگ
صفحه سرامیک بر کاتبر بزرگ
ریال 1,110,000 ریال