مشعل


مشعل تجهیزی است که با اختلاط سوخت و هوا و احتراق و شعله ورسازی این مخلوط، انرژی سوخت فسیلی را به انرژی گرمایی تبدیل می نماید


کد محصول : 105619
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :