ریسمان


ریسمان رنگی ابزاری است که برای ترسیم خطوط بلند بر روی سطح صاف کاربرد دارد. این ابزار شامل قرقه نخی بلند است که حاوی رنگ پودری است که درون آن ریسمانی به رنگ آغشته می‌شود و با برخورد ریسمان به سطح از خود رنگ به جای می‌گذارد


کد محصول : 105621
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

ریسمان رنگی اکو
ریسمان رنگی اکو
ریال صفر ریال ریال
ریسمان کار 3000
ریسمان کار 3000
ریال صفر ریال ریال