آچار


آچار ها نوعی از ابزار دستی هستند که برای باز و بسته کردن اتصالات دارای پیچ و مهره استفاده می شوند


کد محصول : 105626
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آچار فرانسه نمره 10
آچار فرانسه نمره 10
ریال 0 ریال
آچار فرانسه نمره 12
آچار فرانسه نمره 12
ریال 0 ریال
آچار لوله گیر نمره 12
آچار لوله گیر نمره 12
ریال 0 ریال
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
ریال 0 ریال
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
ریال 0 ریال
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
ریال 0 ریال
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
ریال 0 ریال
آچار آلن 6گوش ft tools
آچار آلن 6گوش ft tools
ریال 0 ریال
آچار فرز روی مینی
آچار فرز روی مینی
ریال 0 ریال
آچار فرز روی بزرگ
آچار فرز روی بزرگ
ریال 0 ریال