آچار


آچار ها نوعی از ابزار دستی هستند که برای باز و بسته کردن اتصالات دارای پیچ و مهره استفاده می شوند


کد محصول : 105626
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آچار فرانسه نمره 10
آچار فرانسه نمره 10
ریال 850,000 ریال
آچار فرانسه نمره 12
آچار فرانسه نمره 12
ریال 965,000 ریال
آچار لوله گیر نمره 12
آچار لوله گیر نمره 12
ریال 1,760,000 ریال
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
ریال 1,890,000 ریال
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
ریال 1,110,000 ریال
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
ریال 1,174,000 ریال
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
ریال 1,174,000 ریال
آچار آلن 6گوش ft tools
آچار آلن 6گوش ft tools
ریال 978,000 ریال
آچار فرز روی مینی
آچار فرز روی مینی
ریال 66,000 ریال
آچار فرز روی بزرگ
آچار فرز روی بزرگ
ریال 73,000 ریال