آچار


آچار ها نوعی از ابزار دستی هستند که برای باز و بسته کردن اتصالات دارای پیچ و مهره استفاده می شوند


کد محصول : 105626
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

آچار فرانسه نمره 10
آچار فرانسه نمره 10
ریال صفر ریال ریال
آچار فرانسه نمره 12
آچار فرانسه نمره 12
ریال صفر ریال ریال
آچار لوله گیر نمره 12
آچار لوله گیر نمره 12
ریال صفر ریال ریال
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
آچار لوله گیر دو دسته نمره 1/5 ممتاز تکا
ریال صفر ریال ریال
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
آچار آلن 6گوش کیفی اکو
ریال صفر ریال ریال
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
آچار آلن 6گوش بلند ممتاز تکا
ریال صفر ریال ریال
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
آچار آلن ستاره ای بلند تکا
ریال صفر ریال ریال
آچار آلن 6گوش ft tools
آچار آلن 6گوش ft tools
ریال صفر ریال ریال
آچار فرز روی مینی
آچار فرز روی مینی
ریال صفر ریال ریال
آچار فرز روی بزرگ
آچار فرز روی بزرگ
ریال صفر ریال ریال