انبر اتصال


وسیله ای برای نگهداری الکترود و انجام جوشکاری است


کد محصول : 105635
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

انبر اتصال بزرگ سپهرجوش
انبر اتصال بزرگ سپهرجوش
ریال 191,000 ریال
انبر اتصال بزرگ دماوند
انبر اتصال بزرگ دماوند
ریال 177,000 ریال