انبر اتصال


وسیله ای برای نگهداری الکترود و انجام جوشکاری است


کد محصول : 105635
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

انبر اتصال بزرگ سپهرجوش
انبر اتصال بزرگ سپهرجوش
ریال 0 ریال
انبر اتصال بزرگ دماوند
انبر اتصال بزرگ دماوند
ریال 0 ریال