شیشه ماسک


شیشه ای که بر روی ماسک جوشکاری نصب می گردد


کد محصول : 105636
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

شیشه ماسک دودی
شیشه ماسک دودی
ریال صفر ریال ریال
شیشه ماسک شفاف
شیشه ماسک شفاف
ریال صفر ریال ریال