نوار خطر


در واقع نوارهای هشدار دهنده ای هستند که از ورود افراد به آن محیط و منطقه جلوگیری می کند


کد محصول : 105637
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :