نوک پیچ گوشتی


نوک پیچ گوشتی در سر پیچ قرار می‎گیرد و با جایگیری در آن، می‎تواند پیچ را حرکت دهد


کد محصول : 105699
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

نوک پیچ گوشتی تخت و 4سو اکو
نوک پیچ گوشتی تخت و 4سو اکو
ریال 0 ریال
نوک پیچ گوشتی تخت 4سو 317
نوک پیچ گوشتی تخت 4سو 317
ریال 0 ریال
نوک پیچ گوشتی دوطرف 4سو اکو
نوک پیچ گوشتی دوطرف 4سو اکو
ریال 0 ریال