نوک پیچ گوشتی


نوک پیچ گوشتی در سر پیچ قرار می‎گیرد و با جایگیری در آن، می‎تواند پیچ را حرکت دهد


کد محصول : 105699
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

نوک پیچ گوشتی تخت و 4سو اکو
نوک پیچ گوشتی تخت و 4سو اکو
ریال صفر ریال ریال
نوک پیچ گوشتی تخت 4سو 317
نوک پیچ گوشتی تخت 4سو 317
ریال صفر ریال ریال
نوک پیچ گوشتی دوطرف 4سو اکو
نوک پیچ گوشتی دوطرف 4سو اکو
ریال صفر ریال ریال