دستکش


از دست ها در برابر خطر های گوناگون محافظت می نماید


کد محصول : 105718
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

دستکش کف موادی معمولی استاد
دستکش کف موادی معمولی استاد
ریال صفر ریال ریال
دستکش کف ضخیم ضدبرش استادکار
دستکش کف ضخیم ضدبرش استادکار
ریال صفر ریال ریال
دستکش ضدبرش سیگما
دستکش ضدبرش سیگما
ریال صفر ریال ریال
دستکش لاستیکی دو رنگ صنعت کار
دستکش لاستیکی دو رنگ صنعت کار
ریال صفر ریال ریال
دستکش لاستیکی تیوپی ایمن کار
دستکش لاستیکی تیوپی ایمن کار
ریال صفر ریال ریال