هواکش


هواکش دستگاهی است که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود مواد مختلف و یا موارد غیره را دارا می باشد


کد محصول : 79739
تأمین کننده:
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :