بازویی درب


آرام بند وسیله‌ای مکانیکی است که به درب و چهارچوب درب متصل می‌شود تا پس از بازشدن درب به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند


کد محصول : 80321
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

بازویی درب کینگ
بازویی درب کینگ
ریال 0 ریال
بازویی درب ریوبی
بازویی درب ریوبی
ریال 0 ریال
بازویی درب اکو
بازویی درب اکو
ریال 0 ریال