گونیای پایه


گونیای پایه وسیله ای است برای ایجاد قفسه (طاقچه) به صورت موقت که روی دیوار استفاده می گردد


کد محصول : 82862
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

گونیای پایه سایز 3 خارجی 6*8
گونیای پایه سایز 3 خارجی 6*8
ریال 0 ریال
گونیای پایه سایز 4 خارجی 8*10
گونیای پایه سایز 4 خارجی 8*10
ریال 0 ریال
گونیای پایه سایز 5 خارجی 10*12
گونیای پایه سایز 5 خارجی 10*12
ریال 0 ریال
 گونیای پایه سایز 6 خارجی 12*14
گونیای پایه سایز 6 خارجی 12*14
ریال 0 ریال