کاردک دسته چوبی کارا


یک ابزار کوچک با تیغه پهن، صاف و انعطاف‌پذیر است


کد محصول : 87042
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
ریال 100,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
ریال 110,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
ریال 116,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال 124,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال 133,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال 142,000 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال 153,000 ریال