کاردک دسته چوبی کارا


یک ابزار کوچک با تیغه پهن، صاف و انعطاف‌پذیر است


کد محصول : 87042
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال 0 ریال
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال 0 ریال