کاردک دسته چوبی کارا


یک ابزار کوچک با تیغه پهن، صاف و انعطاف‌پذیر است


کد محصول : 87042
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 4 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 6 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 8 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 10 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 12 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 14 کارا
ریال صفر ریال ریال
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
کاردک دسته چوبی سایز 16 کارا
ریال صفر ریال ریال