درزگیر کناف SSB (نوار تیپ کناف)


نوار درزگیر ( تیپ ) کناف پوششی است برای درزهای سازه ها و برای مسطح کردن و آماده سازی این سطوح برای رنگ آمیزی. استفاده نکردن از این نوار موجب می شود تا درزها، ترک های روی سطوح باقیمانده و اجرای مرحله رنگ آمیزی غیر ممکن شود


کد محصول : 87069
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

نوار تیپ کناف 45متری عرض 5سانت ssb
نوار تیپ کناف 45متری عرض 5سانت ssb
ریال 0 ریال
 نوار تیپ کناف 90متری عرض 5سانت ssb
نوار تیپ کناف 90متری عرض 5سانت ssb
ریال 0 ریال