درزگیر کناف SSB (نوار تیپ کناف)


نوار درزگیر ( تیپ ) کناف پوششی است برای درزهای سازه ها و برای مسطح کردن و آماده سازی این سطوح برای رنگ آمیزی. استفاده نکردن از این نوار موجب می شود تا درزها، ترک های روی سطوح باقیمانده و اجرای مرحله رنگ آمیزی غیر ممکن شود


کد محصول : 87069
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

نوار تیپ کناف 45متری عرض 5سانت ssb
نوار تیپ کناف 45متری عرض 5سانت ssb
ریال صفر ریال ریال
 نوار تیپ کناف 90متری عرض 5سانت ssb
نوار تیپ کناف 90متری عرض 5سانت ssb
ریال صفر ریال ریال